ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τομείς Αρμοδιοτήτων

  • Απασχόληση (περιλαμβάνει μελέτη αγοράς εργασίας, σύζευξη θέσεων και ανέργων, ειδικές έρευνες)
  • Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου (περιλαμβάνει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Διακίνηση Ευρωπαίων Εργαζομένων (περιλαμβάνει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για Θέματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και EURES).
  • Διερεύνηση καταγγελιών για θέματα διακρίσεων στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες, ανθρώπινα δικαιώματα στην απασχόληση
  • Απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες - χορήγηση εγκρίσεων προς εργοδότες
  • Γενικότερα θέματα εναρμόνισης με Κοινοτικό Κεκτημένο και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στον τομέα της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού
  • Απασχόληση ατόμων με καθεστώς ασύλου (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και αιτητές ασύλου).

No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο