ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τομείς Αρμοδιοτήτων

  • Απασχόληση (περιλαμβάνει μελέτη αγοράς εργασίας, σύζευξη θέσεων και ανέργων, ειδικές έρευνες)
  • Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου (περιλαμβάνει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Διακίνηση Ευρωπαίων Εργαζομένων (περιλαμβάνει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για Θέματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και EURES).
  • Διερεύνηση καταγγελιών για θέματα διακρίσεων στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες, ανθρώπινα δικαιώματα στην απασχόληση
  • Απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες - χορήγηση εγκρίσεων προς εργοδότες
  • Γενικότερα θέματα εναρμόνισης με Κοινοτικό Κεκτημένο και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στον τομέα της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού
  • Απασχόληση ατόμων με καθεστώς ασύλου (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και αιτητές ασύλου).

No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο