ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απασχόληση Φοιτητών Τρίτων Χωρών


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ*

Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος

Απόφαση δυνάμει του άρθρου 24
_____________________________________________________

Ποιοι αλλοδαποί φοιτητές δικαιούνται;

Πρόσβαση σε απασχόληση έχουν οι φοιτητές υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι,

- έγιναν δεκτοί σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

- παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

- βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 01/03/2024

Συμβουλεύονται οι εργοδότες να ελέγχουν ότι ο φοιτητής κατέχει έγκυρη άδεια παραμονής φοιτητή σε ισχύ που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και στην οποία αναφέρεται ρητά το δικαίωμα του για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Με βάση ποιες προϋποθέσεις;

Η απασχόληση των δικαιούχων φοιτητών επιτρέπεται υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Ο φοιτητής έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη. (Πρότυπο συμβόλαιο εξασφαλίζει από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας)

- Το συμβόλαιο απασχόλησης με συνημμένο το ωράριο σπουδών του φοιτητή, έχει ελεγχθεί/σφραγισθεί από το Τμήμα Εργασίας

- Η απασχόληση είναι εκτός ωραρίου σπουδών.

- Οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 20 εβδομαδιαίως ενώ τις περιόδους διακοπών μαθημάτων οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 38 εβδομαδιαίως.Σε ποιους τομείς ή/και επαγγέλματα επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών;Διάταγμα ΥΕΚΑ για Απασχόληση Φοιτητών.pdfΔιάταγμα ΥΕΚΑ για Απασχόληση Φοιτητών.pdf
Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών στα ιδιωτικά νοικοκυριά;

· Η απασχόληση φοιτητών σε ιδιωτικά νοικοκυριά επιτρέπεται για εργασίες οικιακής φύσης νοουμένου ότι γίνεται περιστασιακά. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργοδότες θα πρέπει να καταχωρούν σε ειδικό έντυπο που κατέχει ο φοιτητής τα στοιχεία τους (όνομα – διεύθυνση), την ημερομηνία απασχόλησης, τις ώρες απασχόλησης και το ύψος της αμοιβής που κατέβαλαν στο φοιτητή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου.

· Ο φοιτητής οφείλει να καταβάλλει εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τις αποδοχές του που είναι καταχωρημένες στο ειδικό έντυπο.

· Ο εργοδότης θα πρέπει πριν την έναρξη εργοδότησης να ελέγχει ότι:
- ο φοιτητής κατέχει έγκυρη άδεια εισόδου και διαμονής ως φοιτητής στην Κύπρο.

- απασχολείται εκτός ωραρίου σπουδών και

- δεν απασχολείται πέραν του αριθμού ωρών που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο φοιτητής θα πρέπει όταν αποτείνεται για εργασία να έχει στην κατοχή του την άδεια παραμονής του και το ωράριο σπουδών του κατάλληλα θεωρημένο από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτά.

Διοικητικό Πρόστιμο

Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του Νόμου σε σχέση με την απασχόληση, ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

α) Στον εργοδότη

- Πρόστιμο μέχρι €854 και στέρηση δικαιώματος απασχόλησης αλλοδαπών μέχρι 6 μήνες για την 1η παράβαση.
- Πρόστιμο μέχρι €3,417 και στέρηση δικαιώματος απασχόλησης αλλοδαπών μέχρι 12 μήνες για την 2η παράβαση.
- Πρόστιμο μέχρι €3,417 επί τον αριθμό των παραβάσεων και μόνιμη στέρηση δικαιώματος απασχόλησης αλλοδαπών, για μεταγενέστερες παραβιάσεις.

β) Στον φοιτητή

- Πρόστιμο €342 για την 1η παράβαση
- Πρόστιμο €854 για τη 2η παράβαση
- Πρόστιμο €854 επί τον αριθμό των παραβάσεων, για μεταγενέστερες παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι η εργοδότηση αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα απασχόλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Πληροφορίες

Τμήμα Εργασίας
Κεντρικά Γραφεία,
Οδός Κλήμεντος 9, Λευκωσία
Τηλ. 22400884

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας
Οδός Μουσείου 3, Λευκωσία
Τηλ. 22403028

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού
Οδός Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 67, Λεμεσός
Τηλ. 25827359

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακας
Οδός Φίλιου Τσιγαρίδη,
Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λάρνακα
Τηλ. 24805337

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου
Οδός Αγίου Σπυρίδωνα 1, Πάφος
Τηλ. 26821659

*Τρίτες χώρες: Μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διάταγμα ΥΕΚΑ για Απασχόληση Φοιτητών.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο