ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όροι και Συνθήκες Απασχόλησης


Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών εργαζομένων στην Κύπρο διασφαλίζεται τόσο από το ίδιο το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και μέσω διαφόρων διεθνών συμβάσεων (κυρίως του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας), που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει.

Συγκεκριμένα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας βάσει των οποίων υποχρεούται να παρέχει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φύλου, θρησκείας κτλ., σ’όλους τους αλλοδαπούς εργαζομένους που βρίσκονται στο έδαφος της, σε βαθμό όχι μικρότερο απ’εκείνο που απολαμβάνουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι. Οι εν λόγω συμβάσεις είναι οι εξής:

  • Σύμβαση αρ. 97 (ILO Migration for Employment (Revised) Convention, 1949)
  • Σύμβαση αρ. 143 (Migrant Workers Supplementary Provisions Convention, 1975)
  • Σύμβαση αρ. 111 (The Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)
Επιπρόσθετα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδεχτεί το Άρθρο 19 (Revised) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που αναφέρεται στα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων και των οικογενειών τους για προστασία και βοήθεια.

Τέλος το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διασφαλίζει την ίση μεταχείριση αλλοδαπών εργαζομένων με το ντόπιο εργατικό δυναμικό με την υπογραφή συμβολαίων εργασίας τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον αλλοδαπό εργοδοτούμενο του. Τα συμβόλαια εργασίας περιέχουν όλους τους όρους απασχόλησης (ωράριο εργασίας, μισθούς, ετήσιες άδειες, αργίες κτλ) που ισχύουν για τους Κύπριους εργαζομένους με βάση τις ισχύουσες κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να δείτε τα pdf files που ακολουθούν, χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας Acrobat Reader, version 6 ή νεότερο.


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο