ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακρατικές Συμφωνίες


Η σύναψη Διακρατικών Συμφωνιών Εργασίας δεν αποτελεί μέχρι σήμερα πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Κύπρο λειτουργεί ένα σύστημα το οποίο καθιστά δυνατή την εργοδότηση εργαζομένων από όλες ανεξαίρετα τις χώρες του κόσμου και τους παρέχει την αναγκαία προστασία σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας (βασικά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας).

Στις 25/6/2002 έχει υπογραφεί ένα Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας για θεώρηση διαβατηρίων διακοπών με εργασία.

Το εν λόγω μνημόνιο προνοεί ότι από την 1η Ιουλίου 2002 οι Συμβαλλόμενοι θα εκδίδουν πολλαπλής εισόδου θεωρήσεις διαβατηρίων για διακοπές με εργασία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες σε ένα έτος, σε πρόσωπα που ικανοποιούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Στις περιπτώσεις αιτήσεων από Κύπριους πολίτες για θεώρηση διαβατηρίων για είσοδο τους στην Αυστραλία, να είναι Κύπριοι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και στις περιπτώσεις αιτήσεων από Αυστραλούς για θεωρήσεις διαβατηρίων για είσοδο τους στην Κύπρο, να είναι Αυστραλοί πολίτες και να κατοικούν μόνιμα στην Αυστραλία
  • Να έχουν κύρια πρόθεση να κάνουν διακοπές στην Αυστραλία ή στην Κύπρο, ανάλογα με την περίπτωση, για συγκεκριμένη περίοδο,
  • Να είναι ηλικίας μεταξύ δεκαοκτώ (18) και τριάντα (30) ετών συμπεριλαμβανομένων κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για εξασφάλιση θεώρησης διαβατηρίου
  • Να είναι άτομα που να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα παιδιά,
  • Να μην έχουν προηγουμένως συμμετάσχει στο Σχέδιο Διακοπών με Εργασία
  • Να κατέχουν έγκυρο διαβατήριο και εισιτήριο επιστροφής ή ικανοποιητικό χρηματικό ποσό με το οποίο να αγοράσουν τέτοιο εισιτήριο
  • Να κατέχουν λογικό χρηματικό ποσό για τη συντήρηση τους κατά τη διάρκεια της περιόδου της αρχικής διαμονής τους στην Αυστραλία ή στην Κύπρο, ανάλογα με την περίπτωση και
  • Να είναι άτομα υγιή και ψυχικά ισορροπημένα.

Όταν οι Αυστραλοί πολίτες εξασφαλίσουν τις καθορισμένες θεωρήσεις και βρίσκονται στην Κύπρο αναζητώντας εργοδότη, μπορούν, εάν επιθυμούν, να αποταθούν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, όπου θα βοηθηθούν στην εξεύρεση εργοδότη.

Κατά την προσέλευση τους στα ΕΓΕ οι ενδιαφερόμενοι Αυστραλοί πολίτες πρέπει να προσκομίζουν:

(α) το διαβατήριο και άλλα στοιχεία τους που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την καθορισμένη θεώρηση.

(β) τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των διπλωμάτων/τίτλων σπουδών, ή οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξετάσεων.
Ανταλλαγή Επιστολών / Συνεργασία Κύπρου-ΑυστραλίαςΜνημόνιο Συνεννόησης Μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας για Θεωρήσεις Διαβατηρίων Διακοπών με Εργασία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο