ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες


Tο Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών και εκδίδει κατ’αρχήν εγκρίσεις για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 33.210 και ημερομηνία 15/3/1990.

Η εξέταση των αιτημάτων των εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών βασίζεται κατά κύριο λόγο στα κριτήρια και διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/12/1991 καθώς και στη Στρατηγική για Απασχόληση Αλλοδαπών που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/7/2007. Βασικότερο κριτήριο αποτελεί η μή ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες), που διαπιστώνεται μετά από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Εργασίας.

Επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των αιτήσεων αποτελούν και οι κατά καιρούς αποφάσεις της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για θέματα αλλοδαπών που συστάθηκε με την απόφαση με αριθμό 49641 και ημερομηνία 12/5/99 του Υπουργικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Κύριος στόχος του Τμήματος Εργασίας είναι η διασφάλιση πλήρους τήρησης των κριτηρίων απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας περιλαμβανομένης και της ίσης μεταχείρισης τους με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο