ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαίδευση/ Κατάρτιση

Το Τμήμα Εργασίας μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, συνεργάζεται στενά με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για εντοπισμό των εγγεγραμμένων ανέργων και ιδιαίτερα ανέργων μακράς διαρκείας, νεοεισερχόμενων και αδρανούς εργατικού δυναμικού οι οποίοι βάσει κάποιων κριτηρίων, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα που στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση/αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Τα προγράμματα αυτά ετοιμάζονται με βάση αποτελέσματα ερευνών που διενεργεί η Αρχή κατά καιρούς για εντοπισμό των ελλείψεων/αναγκών εργατικού δυναμικού σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Γίνεται μια αρχική επιλογή των ατόμων οι οποίοι ειδοποιούνται ανάλογα ώστε να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται για συμμετοχή και στη συνέχεια αποστέλλεται ο σχετικός κατάλογος στην Αρχή για να προβεί στην τελική επιλογή των συμμετεχόντων.


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο