ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιστορικό

Το Τμήμα Εργασίας είναι ένα από τα κυριότερα Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόδρομος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν το «Τμήμα Εργασίας», που ιδρύθηκε από την Αποικιοκρατική Κυβέρνηση το 1941, στα πλαίσια μιας προοδευτικής εργασιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Κύπρο στα πρώτα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά την τετραετία 1941-1944 το τότε Τμήμα Εργασίας προώθησε την πρώτη αξιόλογη σειρά νομοθεσιών για την προστασία του εργαζόμενου και τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Μεταξύ άλλων θεσπίστηκαν νομοθεσίες για την προστασία των παιδιών, την αποζημίωση του εργαζομένου, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επίλυση εργατικών διαφορών, τους κατώτατους μισθούς, τις ώρες εργασίας στα καταστήματα, και τις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία.

Το 1945 το Tμήμα ίδρυσε Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, που ασχολούνταν κυρίως με εξεύρεση απασχόλησης σε άτομα και συμπλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο