ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφόρηση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Κύπρο μπορούν να απευθυνθούν στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES, η οποία προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης για σκοπούς βοήθειας και υποστήριξης σε όσους σκέφτονται να μετακινηθούν ή σκέφτονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλη χώρα.

Η βάση δεδομένων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει έγκυρη πληροφόρηση για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων κ.λπ. Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα:
1. Μετακίνηση σε άλλη χώρα
2. Συνθήκες Εργασίας
3. Συνθήκες Διαβίωσης
4. Κοινωνική Ασφάλιση


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο