ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφόρηση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Κύπρο μπορούν να απευθυνθούν στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES, η οποία προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης για σκοπούς βοήθειας και υποστήριξης σε όσους σκέφτονται να μετακινηθούν ή σκέφτονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλη χώρα.

Η βάση δεδομένων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει έγκυρη πληροφόρηση για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων κ.λπ. Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα:
1. Μετακίνηση σε άλλη χώρα
2. Συνθήκες Εργασίας
3. Συνθήκες Διαβίωσης
4. Κοινωνική Ασφάλιση


No documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο