ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

05/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ


Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι, η απασχόληση των αιτητών ασύλου στους τομείς/επαγγέλματα βάση του Διατάγματος της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 04/10/2021, δύναται να αρχίσει άμεσα με την υποβολή <<πρότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση αιτητών ασύλου>>. Η πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας. Η υπεύθυνη δήλωση να υπογράφεται από τον εργοδότη και να αποστέλλεται την ίδια μέρα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο director@dl.mlsi.gov.cy, ή στο τηλεομοιότυπο 22400809.

Εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της δήλωσης, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση απασχόλησης αιτητή/τών ασύλου με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία <<Απασχόληση Αιτητών Ασύλου>>, στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της Επαρχίας της επιχείρησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο