ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

05/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ


Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι, η απασχόληση των αιτητών ασύλου στους τομείς/επαγγέλματα βάση του Διατάγματος της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 04/10/2021, δύναται να αρχίσει άμεσα με την υποβολή <<πρότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση αιτητών ασύλου>>. Η πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας. Η υπεύθυνη δήλωση να υπογράφεται από τον εργοδότη και να αποστέλλεται την ίδια μέρα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο director@dl.mlsi.gov.cy, ή στο τηλεομοιότυπο 22400809.

Εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της δήλωσης, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση απασχόλησης αιτητή/τών ασύλου με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία <<Απασχόληση Αιτητών Ασύλου>>, στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της Επαρχίας της επιχείρησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο