ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

28/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ανακοίνωση

Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για σκοπούς ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των εργοδοτριών/ εργοδοτών που υποβάλλουν αιτήματα για εξασφάλιση έγκρισης για απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου 2022 η ακόλουθη νέα ρύθμιση:

- Αιτήσεις που παραλαμβάνονται για σκοπούς απασχόλησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, οι οποίες κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων και της πληρότητάς τους διαπιστώνεται ότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο, ήτοι δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες ή / και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα / πιστοποιητικά, τα οποία αναγράφονται στο έντυπο Αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών ή / και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, θα χαρακτηρίζονται απορριπτέες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

- Σε κάθε περίπτωση μη αποδεκτής αίτησης, ο εργοδότης θα ενημερώνεται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή όπου δεν είναι εφικτό μέσω κανονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα του γνωστοποιούνται και οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

- Αιτήσεις που θα απορρίπτονται θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου, κατάλληλα συμπληρωμένες.

- Η ηλεκτρονική διεύθυνση και η διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτητή συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της αίτησης και ως εκ τούτου, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται στην αίτηση, για σκοπούς επικοινωνίας.


Τμήμα Εργασίας
27 Ιούλιου 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Τμήμα Εργασίας.docx


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο