ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

02/07/2018

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


Τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς ελέγχου και σφραγίσματος, θα πρέπει από 1/08/2018 να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας. Τα συμβόλαια αυτά είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα. Βλέπε τη θεματική ενότητα <<Έντυπα/ Αιτήσεις>>.

Επίσης, το Τμήμα Εργασίας θα συνεχίσει να αποστέλλει ταχυδρομικώς στον εργοδότη, μαζί με την καταρχήν έγκριση που εξασφάλισε για απασχόληση αλλοδαπού και ένα συμβόλαιο απασχόλησης αλλοδαπού που θα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος καθώς επίσης τη διαδικασία σφραγίσματος του συμβολαίου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο