ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στατιστικά Στοιχεία - Μηνιαία Προκαταρτικά

2023


 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
 • 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

  
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

  EU Talent Pool Pilot

  EURES

  Euroguidance

  Erasmus +

  
SEASONAL WORKERS

  Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

  #EndGenderStereotypes

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

  Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

  Εκστρατεία Smokefree Cyprus

  Ασφαλές Διαδίκτυο