ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

13/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το κοινό ότι:

1. Η ανανέωση της εγγραφής ανέργων, περιλαμβανομένων αιτητών Διεθνούς Προστασίας, θα γίνεται αυτόματα χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευση του κοινού στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας και τα Επαρχιακά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν θα επηρεαστούν τα οποιαδήποτε δικαιώματα των ανέργων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και σήμερα στις περιπτώσεις νέων εγγραφών ανέργων, τερματισμών εγγραφών ή ανέργων που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε.Ο.Χ. και στην Ελβετία συνεχίζει να ισχύει ως έχει, δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρουσιάζονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν έναρξη ή τερματισμό της περιόδου ανεργίας τους ή μεταφορά του επιδόματος ανεργίας σε άλλο Κράτος Μέλος.

2. Τα επιδόματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα καταβληθούν χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευση του κοινού στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών για προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δεν θα επηρεαστούν τα οποιαδήποτε δικαιώματα ληπτών Δημόσιου Βοηθήματος και Αιτητών Διεθνούς Προστασίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο