ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING NEETS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

To Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training NEETs) συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι 31/5/2024. Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού πριν από τις 31/5/2024, η διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων τερματίζεται με ανακοίνωση στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.


Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης:

Λευκωσία Email: sxedianic@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 22-403000, 22-403013, 22-403015, 22-403022, 22-403023, 22-403024, 22-403026, 22-403032, 22-403033, 22-403038, 22-815854, 22-815863, 22-443708, 22-443713
Λάρνακα Email: sxedialar@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 24-805350, 24-805349, 24-805321, 24-813298, 24-813298,24-813297, 24-813208, 24-813292
Aμμόχωστος Email: sxediapar@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 23-812056.
Λεμεσός Email: sxedialim@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 25-827363, 25-827364, 25-827331
Πάφος Email: sxediapaph@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 26-821665, 26-821651, 26-821648, 26-821652, 26-821650, 26-821644, 26-821643, 26-821645
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΩΝ 15 ΜΕ 29 ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat .ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15-29 NEETs_15_3_24.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 15 29 ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο