ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

To Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Το Σχέδιο αφορά στην επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του προσωπικού ως κίνητρο για τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους που θα εργαστούν με διάφορες μορφές τηλεργασίας.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.


Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης:

Λευκωσία Email: sxedianic@dl.mlsi.gov.cy
22-403000,22-403013,22-403015,22-403022,22-403023,22-403024,22-403026,22-403032, 22-403033,22-403038,22-815854,22-815863,22-443708,22-443713
Λάρνακα Email: sxedialar@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.:24-805350,24-805349,24-805321,24-813298,24-813298,24-813297,24-813208,24-813292,23-812056.
Λεμεσός Email: sxedialim@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.: 25-827363, 25-827364,25-827331
Πάφος Email: sxediapaph@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ.:26-821665,26-821651,26-821648,26-821652,26-821650,26-821644,26-821643,26-821645
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat .ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ_15_03_24.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΚΧ_Σχ_Παρ_Κινήτρων_Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου_Παράρτημα.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο