ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

12/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ


Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι, όσοι εργοδότες απασχολούν αιτητές ασύλου με συμβόλαια απασχόλησης σφραγισμένα από το Τμήμα Εργασίας και επιθυμούν να συνεχίσουν την εργοδότηση τους, καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο <<Βεβαίωση/Confirmation>>, ένα μήνα πριν την λήξη των συμβολαίων. Το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον εργοδότη και τον αιτητή ασύλου και να αποστέλλεται, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση fws@dl.mlsi.gov.cy είτε στο τηλεομοιότυπο 22400932.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν επιθυμεί να συνεχίσει την απασχόληση του/των αιτητή/τών ασύλου, θα πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Εργασίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση/τηλεομοιότυπο, το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων απασχόλησης τους.

Η πιο πάνω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από την 4η Μαΐου 2021.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βεβαίωση Εργοδότη-Αλλοδαπού ΙΦ,ΑΛΧ 020420.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο