ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

02/10/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (HBO 219)


Το Τμήμα Εργασίας ως η αρμόδια αρχή για εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας Νόμων του 2012 και 2013, ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των ιδιωτικών γραφείων Εξευρέσεως εργασίας. Παρατίθενται λεπτομέρειες για το στόχο, τον τόπο, τη διάρκεια και το κόστος του προγράμματος. Επισυνάπτεται επίσης σχετική Αίτηση Συμμετοχής και προκαταρτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Brochure ΙΓΕΕ 2020.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση Συμμετοχής-2020.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ -2020.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα -2020.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AKOULOUROU- COLLECTIVE AGREEMENTS - TOURIST IND.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AKOULOUROU-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-Nομος ΕΠΑ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-Απόσπαση Εργαζομένων.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών Απασχόληση.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-Οι περί Ίσης μεταχείρισης στην Απασχόληση-Εργασία.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ AΠΑΣΧΟΛΗΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ALEXIA-Προστασίας της Μητρότητας.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ASYLUM SERVICE_ΛΙΑΚΩΒΙΔΟΥ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EURES-AKAFOUROS.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ORESTIS-MINIMUM WAGE.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ORESTIS-ORGANISATION OF WORKING TIME.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ORESTIS-PROTECTION OF WAGES.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΓΘΩΜΑ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΙΓΕΕ ΝΟΜΟΣ- 2020.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΙΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ-ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΜΙΣΘΟΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΡΗΓΟΥ-ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΜΑΛΑΚΤΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-Ετήσιες άδειες μετ Απολαβών 2020.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΣΩΚΡΑΤΟΥΣ-Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΞΕΝΙΟΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΞΕΝΙΟΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΧΧΡΙΣΤΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΧΧΡΙΣΤΟΥ-ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ.ppt


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο