ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

17/10/2022

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ


Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι, όσοι εργοδότες απασχολούν αιτητές ασύλου στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας ως εργάτες γεωργίας/κτηνοτροφίας με συμβόλαια απασχόλησης σφραγισμένα από το Τμήμα Εργασίας τα οποία θα λήξουν και επιθυμούν να συνεχίσουν την εργοδότηση τους, καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο <<Βεβαίωση/Confirmation>> το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας. Το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον εργοδότη και τον αιτητή ασύλου και να αποστέλλεται, είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της επαρχίας του εργοδότη, όπως φαίνεται πιο κάτω:
  • Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας email: dlonic@dl.mlsi.gov.cy, Fax:22873170
  • Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού email: dlolim@dl.mlsi.gov.cy, Fax: 25306526
  • Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακας email: dlolca@dl.mlsi.gov.cy, Fax: 24304532
  • Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου email: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy, Fax: 26821670

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν επιθυμεί να συνεχίσει την απασχόληση του/των αιτητών ασύλου στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, θα πρέπει να ενημερώνει το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση/τηλεομοιότυπο.

Η πιο πάνω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026

EU Talent Pool Pilot

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο