ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

06/02/2024

Έναρξη Προγράμματος «ICT Re-Up Skilling» – Υποβολή ΑιτήσεωνΤο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) ανακοινώνουν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος “ICT Re-Up Skilling”.

Στόχος του Προγράμματος:

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση.
Με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προοπτική να αξιοποιήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση.

Περιεχόμενο Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα αφορά στον τομέα των
Data Analytics με εξάσκηση στο εργαλείο Power BI.

Ομάδα Στόχος:
Εργαζόμενοι ή εγγεγραμμένοι άνεργοι
που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα στις θετικές ή οικονομικές επιστήμες.


Υποβολή Αιτήσεων:

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EU Talent Pool Pilot

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

#EndGenderStereotypes

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο