Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΤο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι η αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο. Στις ακόλουθες κατηγορίες μπορείτε να βρείτε τους Νόμους, Κανονισμούς και Διατάγματα που εφαρμόζει το Τμήμα και που στο σύνολο τους, καθορίζουν και διασφαλίζουν ελάχιστους όρους εργοδότησης, καθώς και σειρά άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργοδοτουμένων και των εργοδοτών αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι με βάση τη νομολογία αλλά και το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, οι Νομοθεσίες στην πλειονότητα τους καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα, ενώ οι συγκεκριμένοι όροι εργοδότησης των εργαζομένων καθορίζονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, ή άλλων συμφωνιών μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου, αφού όλες οι εργατικές νομοθεσίες επιτρέπουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Σημειώνεται ότι πέραν των αυτούσιων κειμένων της Νομοθεσίας μπορείτε να δείτε και τους Οδηγούς ενημέρωσης που βρίσκονται στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Ενημερωτικοί Οδηγοί και άλλο πληροφοριακό υλικό". Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τις "Συνήθεις Ερωτήσεις".ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΙΣΘΟΙ, ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ