Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

13ος μισθός
Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ετήσια άδεια
Ημερήσια ανάπαυση
Νέα

  • - 11/01/2024 Πρόσκληση Εργοδοτών για Πιστοποίηση
  • - 05/01/2024 Τιμαριθμικό Επίδομα 2024
  • - 28/12/2023 Tο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024)
  • - 21/12/2023 Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 13ο Μισθό
  • - 19/10/2023 Ανακοίνωση  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Έλεγχοι Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για το Χρόνο Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών
  • - 18/10/2023 Άρθρο για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων
  • - 09/10/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με εκστρατείες για Ενημέρωση Κοινού για τις Νομοθεσίες για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους απασχόλησης και την προστασία των μισθών
  • - 22/09/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 6/10/2023
  • - 07/09/2023 Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία
  • - 28/07/2023 Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2022 - Έντυπα Συγκατάθεσης Εργοδοτουμένων σε Αποκοπές από το Μισθό