Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

13ος μισθός
Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ετήσια άδεια
Ημερήσια ανάπαυση
Νέα

  • - 22/09/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 6/10/2023
  • - 07/09/2023 Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία
  • - 28/07/2023 Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2022 - Έντυπα Συγκατάθεσης Εργοδοτουμένων σε Αποκοπές από το Μισθό
  • - 24/03/2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την 25η Μαρτίου 2023 και 1η Απριλίου 2023
  • - 02/02/2023 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών
  • - 20/01/2023 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου στην Λευκωσία - Προθεσμία 3/2/2023
  • - 19/01/2023 Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση
  • - 16/01/2023 Τιμαριθμικό Επίδομα 2023
  • - 27/12/2022 Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022
  • - 07/12/2022 Άρθρο για την ετήσια άδεια των εργαζομένων