Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997 έγκυος εργαζόμενη έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 18 συνεχόμενων εβδομάδων, από τις οποίες οι έντεκα λαμβάνονται υποχρεωτικά στην περίοδο η οποία αρχίζει δύο εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού. Σε περίπτωση δεύτερου τοκετού, η περίοδος άδειας μητρότητας επεκτείνεται στις 22 εβδομάδες και σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τοκετών, η περίοδος άδειας μητρότητας επεκτείνεται στις 26 εβδομάδες.

Επιπλέον, η άδεια μητρότητας αυξάνεται κατά 4 εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό

Σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που το βρέφος νοσηλεύεται αμέσως μετά από τον τοκετό για λόγους υγείας, η μητέρα δικαιούται σε επέκταση της άδειας μητρότητας ως εξής: Για τις πρώτες 21 ημέρες που το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα, η εργαζόμενη δικαιούται σε επέκταση της άδειας μητρότητας κατά μία εβδομάδα. Αν το παιδί συνεχίσει να νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα, η μητέρα δικαιούται για κάθε 50% των 21 ημερών επέκταση για ακόμη 1 εβδομάδα κάθε φορά, με ανώτατο όριο τις 6 εβδομάδες.

Σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού κάτω των 12 ετών, η εργαζόμενη μητέρα έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 16 συνεχόμενων εβδομάδων, Σε περίπτωση υιοθεσίας δεύτερου παιδιού η άδεια μητρότητας επεκτείνεται στις 20 εβδομάδες ενώ για υιοθεσία τρίτου και περισσότερων παιδιών, η άδεια μητρότητας επεκτείνεται στις 24 εβδομάδες

Μία παρένθετη μητέρα επίσης έχει δκαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 14 συνεχόμενων εβδομάδων οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά από τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.


Σχετική Νομοθεσία

Οi περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοi του 1997-2021