Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 5 Νοεμβρίου κατά τις ώρες 10:30 - 13:30, στην Πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία, εκστρατεία ενημέρωσης εργοδοτών και εργοδοτουμένων για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους όπως αυτά προκύπτουν από τις πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας.

Παράλληλα θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο εκδήλωση για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής ανδρών και γυναικών με θέμα «Οι Άνδρες και οι Γυναίκες εργάζονται το ίδιο σκληρά! Γιατί να αμείβονται διαφορετικά;», στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργοδοτουμένων για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και τις επιπτώσεις του στο επίπεδο διαβίωσης των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους.

Το περίπτερο το οποίο θα λειτουργήσει για τις ανάγκες των δύο εκδηλώσεων, θα στελεχώνουν λειτουργοί από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασίας και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό στο κοινό και θα δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος. Σημειώνεται επίσης ότι θα υπάρχει ταυτόχρονα ζωντανή μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα του Ρ.Ι.Κ.

Equal Pay Day 2016 - Press Release.doc