Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2022

Στο πλαίσιο τήρησης της πρόνοιας του άρθρου 10.-(5) των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007-2022, αποφασίζεται ότι σε περιπτώσεις αποκοπών από το μισθό εργοδοτουμένων για τις οποίες απαιτείται η πρότερη γραπτή και ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους, οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να τηρούν τα έντυπα συγκατάθεσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.


Άντης Αποστόλου
Αν. Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων