Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 05.01.2023

egkiklios1723.pdf