Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Βραβεύθηκαν 9 επιχειρήσεις για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Η σύσταση του Φορέα εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Ρόλος του Φορέα, είναι να πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

H Yπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία απένειμε και τα βραβεία, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι οι εταιρείες και οι εργοδότες που βραβεύτηκαν έχουν δείξει με τη στάση τους ότι δεν ακολουθούν τα στερεότυπα με βάση τα οποία οι ικανότητες των εργαζομένων εξαρτώνται από το φύλο, δείχνοντας το δρόμο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Απονομή πιστοποιήσεων έγινε στις ακόλουθες εταιρείες:

Deloitte Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
KPMG Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πιστοποίηση Καλής ΠρακτικήςΤσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Πιστοποίηση 7 Καλών ΠρακτικώνConsulco Ltd
Πιστοποίηση Καλής ΠρακτικήςCorina Snacks - Pepsico
Πιστοποίηση 7 Καλών ΠρακτικώνCyprus Trading Corporation Plc
Πιστοποίηση 6 Καλών ΠρακτικώνErnst & Young Cyprus Limited
Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών