Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία

Από την 01.01.2020, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 6/2020). Με βάση το Διάταγμα οι κατώτατοι μισθοί ανά επαγγελματική κατηγορία διαμορφώνονται ως ακολούθως:


Το πλήρες κείμενο του Διατάγματος μπορείτε να το βρείτε εδώ.