Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 05.01.2022. Επεξηγηματικά παραδείγματα παρατίθενται στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3s2L5JM.

egkiklios1688_ata.pdf