Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 τελετή βράβευσης των Επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2020 και το 2021 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη, εκ μέρους της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, οι Εταιρίες και Οργανισμοί αιτήθηκαν και πέτυχαν την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Για το 2020, 14 εταιρείες πιστοποιήθηκαν, εκ των οποίων οι 11 ανανέωσαν προηγούμενη πιστοποίηση τους. Για το 2021, 10 εταιρείες πιστοποιήθηκαν, εκ των οποίων οι 6 ανανέωσαν προηγούμενη πιστοποίηση τους.

Οι εταιρείες και οργανισμοί που βραβεύθηκαν στην 8η απονομή πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2020
 • 1. ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  2. Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  3. REMEDICA LTD - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  4. ΟΜΙΛΟΣ CTC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  5. Bank of Cyprus Public Company Ltd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  6. ERNST AND YOUNG CYPRUS LTD - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  7. PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  8. I.A.CO ENVIRONMENTAL AND WATER CONSULTANTS LIMITED - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  9. CYPROMAN SERVICES LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  10. Cablenet Communication Systems PLC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  11. Universal Life Insurance Public CoMPANY Ltd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  12. The Cyprus Institute - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  13. ΠανεπιστΗμιο ΛευκωσΙας - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  14. Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ


  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2021

  1. AGECARE (CYPRUS) LTD - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  2. ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜEΝΩΝ «ΘΑΛΠΩΡΗ» ΛΤΔ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  3. M.M. CARE SERVICES LTD - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  4. K. Treppides & Co LIMItEd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  5. VASSOS ELIADES LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  6. NETINFO PLC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  7. Πανεπιστήμιο UCLAN CYPRUS - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

  8. S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  9. eBOS Technologies Ltd - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  10. GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ