Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: 29.05.2020


Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον –

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πιστοποίησης

Ενόψει των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), και στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων για πιστοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών, ανακοινώνει ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης, παρατείνεται μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.