Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Εκστρατεία διαφώτισης για την "Ημέρα Ίσης Αμοιβής" από το ΥΕΠΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ανακοίνωση για την εκστρατεία διαφώτισης για την ΗΜΕΡΑ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ μεταξύ ανδρών και γυναικών, 19 Φεβρουαρίου 2020

Ενόψει της Ημέρας Ίσης Αμοιβής, που για φέτος είναι η 19η Φεβρουαρίου 2020, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιήσει σειρά ενημερωτικών δράσεων κατά την εβδομάδα 17-21 Φεβρουαρίου 2020.

Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και ραδιοφωνική εκστρατεία μαζί με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το ζήτημα του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο της επιθεώρησης της εργατικής νομοθεσίας κατά την βδομάδα 17-21 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων θα επισκεφτούν υποστατικά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με στόχο την παροχή πληροφόρησης στους εργοδότες και τους εργοδοτούμενους για το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών, τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τον τρόπο που μπορεί να δράσει όποιος/α εργαζόμενος/η θεωρεί ότι τυγχάνει διάκρισης ως προς την αμοιβή του/της λόγω φύλου.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους ίση αμοιβή για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας (στον ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα, παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Στην Κύπρο το ποσοστό του χάσματος αμοιβών είναι 13,7%, ενώ ο μέσος όρος του χάσματος στη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16% (σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που αφορούν το 2017).

Το χάσμα αμοιβών έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο των χρόνων, αφού από το 14,9% που ήταν το 2013, το 2017 μειώθηκε στο 13,7%.

Παράλληλα, ενώ το 2010 το χάσμα στην Κύπρο ήταν μεγαλύτερο από το μέσο όρο στην Ε.Ε. (16,4%), πλέον η Κύπρος έχει επιτύχει ένα ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (16%).

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά ένα σύνθετο φαινόμενο με βαθύτερα κοινωνικά αίτια, γι’ αυτό και η αντιμετώπισή του προϋποθέτει παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, οργανωμένους φορείς καθώς και κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη όπως συνδράμουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης του χάσματος αμοιβών.

Το χάσμα αμοιβών δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά αφορά όλους μας.


17 Φεβρουαρίου 2020