Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Από την 01.06.2023, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 268/2023). Με βάση το Διάταγμα οι κατώτατοι μισθοί ανά επαγγελματική κατηγορία διαμορφώνονται ως ακολούθως: