Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Hide details for 20222022

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Αναβάθμιση)

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

ANCORIA BANK LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

COCOON CREATIONS SERVICES LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

LIDL CYPRUS – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ – 4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – 11 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

SYNECTICS LIMITED - 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC – 1 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ


Show details for 20232023