Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Show details for 20172017

Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Hide details for 20222022

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Αναβάθμιση)

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

ANCORIA BANK LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

COCOON CREATIONS SERVICES LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

LIDL CYPRUS – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ – 4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – 11 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

SYNECTICS LIMITED - 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC – 1 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ


Show details for 20232023