Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Hide details for 20212021

AGECARE (CYPRUS) LTD – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜEΝΩΝ «ΘΑΛΠΩΡΗ» ΛΤΔ - 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

M.M. CARE SERVICES LTD – 3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

K. Treppides & Co LIMItEd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

VASSOS ELIADES LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

NETINFO PLC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Πανεπιστήμιο UCLAN CYPRUS - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED – 3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

eBOS Technologies Ltd – 2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣShow details for 20222022

Show details for 20232023