Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Show details for 20172017

Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Hide details for 20212021

AGECARE (CYPRUS) LTD – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜEΝΩΝ «ΘΑΛΠΩΡΗ» ΛΤΔ - 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

M.M. CARE SERVICES LTD – 3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

K. Treppides & Co LIMItEd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

VASSOS ELIADES LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

NETINFO PLC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Πανεπιστήμιο UCLAN CYPRUS - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED – 3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

eBOS Technologies Ltd – 2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣShow details for 20222022

Show details for 20232023