Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Show details for 20182018

Show details for 20192019

Hide details for 20202020

ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C – 4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

REMEDICA LTD - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ CTC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Bank of Cyprus Public Company Ltd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ERNST AND YOUNG CYPRUS LTD – 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

I.A.CO ENVIRONMENTAL AND WATER CONSULTANTS LIMITED – 8 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

CYPROMAN SERVICES LIMITED - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Cablenet Communication Systems PLC - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Universal Life Insurance Public CoMPANY Ltd - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

The Cyprus Institute - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

ΠανεπιστΗμιο ΛευκωσΙας - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023