Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Show details for 20182018

Hide details for 20192019

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

ALPHA BANK CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

CORINA SNACKS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

THE CHURCHILL HOTEL MANAGEMENT LIMITED / CROWNE PLAZA LIMASSOL - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

DELOITTE LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

KPMG LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων (Ανανέωση)

i-SPIRAL IT SOLUTIONS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών (Ανανέωση)

COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LIMITED - Πιστοποίηση 10 Καλών Πρακτικών


Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023