Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Hide details for 20182018

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ANCORIA BANK Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

COCOON CREATIONS SERVICES LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

SAT-7 MEDIA SERVICES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικές


Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023