Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Show details for 20172017

Hide details for 20182018

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ANCORIA BANK Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

COCOON CREATIONS SERVICES LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

SAT-7 MEDIA SERVICES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικές


Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023