Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Hide details for 20162016

KANIKA HOTELS LTD - Πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών.

LOGICOM PUBLIC LTD - Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

LOGICOM SOLUTIONS LTD - Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD - Πιστοποίηση μίας Καλής Πρακτικής

M.G.F.K ENERGY LTD - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

UNIVERSAL LIFE INSURANCE LTD - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών


Show details for 20172017

Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023