Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Hide details for 20152015

Deloitte Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

KPMG Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ALPHA BANK CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

General Constructions Company Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Lois Builders Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Photos Photiades Breweries Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

The Churchill Hotel Management Ltd (Crowne Plaza Limassol) - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Δήμος Λεμεσού - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Δήμος Λευκωσίας - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία - Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Cablenet Communication Systems Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

CPM Corporate Administration Services - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

K. Treppides & CO Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

LGS Handling Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

The Cyprus Institute - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Consulco Ltd - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Corina Snacks – Pepsico - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Cyprus Trading Corporation Plc - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Ernst & Young Cyprus Limited - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ - Πιστοποίηση 11 Καλών Πρακτικών

Amathus Corporation Ltd - Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

Mesokeleas Ltd (Frederick University) - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ - Πιστοποίηση 14 Καλών Πρακτικών

ADBOARD MEDIA LTD - Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

Cyprus Trading Corporation Plc - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

Glimeka Trading Co Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα - Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd - Πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών

NETinfo Plc - Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών


Show details for 20162016

Hide details for 20172017

UCLAN CYPRUS LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

VASSOS ELIADES LIMITED - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

A.T. MULTITECH CORPORATION LIMITED - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

METLIFE EUROPE D.A.C. - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών


Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023