Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Hide details for 20152015

Deloitte Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

KPMG Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ALPHA BANK CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

General Constructions Company Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Lois Builders Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Photos Photiades Breweries Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

The Churchill Hotel Management Ltd (Crowne Plaza Limassol) - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Δήμος Λεμεσού - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Δήμος Λευκωσίας - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία - Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE CYPRUS LTD - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Cablenet Communication Systems Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

CPM Corporate Administration Services - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

K. Treppides & CO Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

LGS Handling Ltd - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

The Cyprus Institute - Εργοδότης Ισότητας των Φύλων

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Consulco Ltd - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Corina Snacks – Pepsico - Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Cyprus Trading Corporation Plc - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Ernst & Young Cyprus Limited - Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ - Πιστοποίηση 11 Καλών Πρακτικών

Amathus Corporation Ltd - Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

Mesokeleas Ltd (Frederick University) - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ - Πιστοποίηση 14 Καλών Πρακτικών

ADBOARD MEDIA LTD - Πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών

Cyprus Trading Corporation Plc - Πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

Glimeka Trading Co Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα - Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd - Πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών

NETinfo Plc - Πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών


Show details for 20162016

Show details for 20172017

Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Show details for 20232023