Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 20152015

Show details for 20162016

Show details for 20172017

Show details for 20182018

Show details for 20192019

Show details for 20202020

Show details for 20212021

Show details for 20222022

Hide details for 20232023

1. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΕΣΕΑ), ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

2. ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

3. COMPLYTEK (I-SPIRAL IT SOLUTIONS LTD), ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

4. CORINA SNACKS LIMITED, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

5. KPMG LIMITED, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

6. METLIFE EUROPE D.A.C, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

7. NET-U CONSULTANTS LIMITED, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

8. PwC ΚΥΠΡΟΥ, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

9. THE CHURCHILL HOTEL MANAGEMENT LIMITED, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, 9 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

11. DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD, 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

12. HYPERION SYSTEMS ENGINEERING LTD, 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

13. PARKLANE HOTELS LIMITED, 7 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

14. THEODORIDES, GEORGIOU, IACOVOU & CO LLC (KPMG LAW), 4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ