ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή Αιτήσεων Εργοδοτών


Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική το Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση αδειών για προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών νοουμένου ότι εφαρμόζονται τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Οι βασικότερες κατηγορίες εταιρειών στις οποίες εξετάζονται αιτήσεις απασχόλησης αλλοδαπών είναι οι εξής:

  • Κυπριακές Επιχειρήσεις
  • Εταιρείες με ξένη συμμετοχή

1. Κυπριακές Επιχειρήσεις:

Οι αιτήσεις εργοδότησης αλλοδαπών εκ μέρους Κυπριακών επιχειρήσεων γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας εάν διαπιστωθεί ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η πλήρης αδυναμία ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες).
  • Η εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας
  • Οι προσφερόμενοι όροι εργοδότησης οι οποίοι δεν πρέπει να είναι υποδεέστεροι από αυτούς που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εξασφαλίζουν κατ’αρχήν έγκριση από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


2. Εταιρείες με Ξένη Συμμετοχή

Αυτό το κείμενο δεν είναι διαθέσιμο λόγω τροποποιήσεων στις διαδικασίες.


No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο