ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προώθηση Ισότητας στην Απασχόληση
Οι επιθεωρητές και επιθεωρήτριες ισότητας των φύλων του Τμήματος Εργασίας είναι στη διάθεση του κοινού για πληροφορίες, συμβουλές και διερεύνηση παραπόνων δυνάμει του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Επιθεωρητές και επιθεωρήτριες ισότητας των φύλων εδρεύουν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Η συντονίστρια επιθεώρησης εδρεύει στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στη Λευκωσία.

Εκθέσεις - Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕνημερωτικά ΦυλλάδιαΠαρουσιάσεις Ισότητα ΑπασχόλησηΠροηγούμενες Εκδόσεις