ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προώθηση Ισότητας στην Απασχόληση
Οι επιθεωρητές και επιθεωρήτριες ισότητας των φύλων του Τμήματος Εργασίας είναι στη διάθεση του κοινού για πληροφορίες, συμβουλές και διερεύνηση παραπόνων δυνάμει του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Επιθεωρητές και επιθεωρήτριες ισότητας των φύλων εδρεύουν στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

Εκθέσεις - Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕνημερωτικά ΦυλλάδιαΠαρουσιάσεις Ισότητα ΑπασχόλησηΠροηγούμενες Εκδόσεις