ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μήνυμα Διευθυντή

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τον άνθρωπο και την κοινωνία, όπως η εξεύρεση εργασίας, η στελέχωση επιχειρήσεων με κατάλληλο προσωπικό, η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Τα θέματα αυτά φαίνονται αναλυτικά σε άλλα σημεία της Ιστοσελίδας.

Ως Διευθυντής του Τμήματος, εκφράζω τη χαρά μου που έχω την ευκαιρία να συμβάλω από τη θέση αυτή στην εξυπηρέτηση και βοήθεια του πολίτη, του εργαζόμενου και του επιχειρηματία, με στόχο την πρόοδο των ιδίων και της κοινωνίας γενικότερα.

Στόχος μου (όπως και των συναδέλφων λειτουργών σε όλα τα επίπεδα) είναι η ανταπόκριση του Τμήματος στις ποικίλες προσδοκίες των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των Τοπικών Αρχών και της Κυβέρνησης, με γνώμονα την καλή διοίκηση και την ίση μεταχείριση των πολιτών. Στόχος μου επίσης, αλλά και των συναδέλφων λειτουργών είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους λειτουργούς του Τμήματος, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και σε όλα τα πόστα (τεχνικά ή γραφειακά, κεντρικά ή επαρχιακά) για την πρόθυμη εργασία τους προς όφελος του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου.

Διευθυντής


No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο