ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μήνυμα Διευθυντή

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τον άνθρωπο και την κοινωνία, όπως η εξεύρεση εργασίας, η στελέχωση επιχειρήσεων με κατάλληλο προσωπικό, η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Τα θέματα αυτά φαίνονται αναλυτικά σε άλλα σημεία της Ιστοσελίδας.

Ως Διευθυντής του Τμήματος, εκφράζω τη χαρά μου που έχω την ευκαιρία να συμβάλω από τη θέση αυτή στην εξυπηρέτηση και βοήθεια του πολίτη, του εργαζόμενου και του επιχειρηματία, με στόχο την πρόοδο των ιδίων και της κοινωνίας γενικότερα.

Στόχος μου (όπως και των συναδέλφων λειτουργών σε όλα τα επίπεδα) είναι η ανταπόκριση του Τμήματος στις ποικίλες προσδοκίες των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των Τοπικών Αρχών και της Κυβέρνησης, με γνώμονα την καλή διοίκηση και την ίση μεταχείριση των πολιτών. Στόχος μου επίσης, αλλά και των συναδέλφων λειτουργών είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους λειτουργούς του Τμήματος, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και σε όλα τα πόστα (τεχνικά ή γραφειακά, κεντρικά ή επαρχιακά) για την πρόθυμη εργασία τους προς όφελος του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου.

Διευθυντής


No documents foundΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο