ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφόρηση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Κύπρο μπορούν να απευθυνθούν στην πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES, η οποία προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης για σκοπούς βοήθειας και υποστήριξης σε όσους σκέφτονται να μετακινηθούν ή σκέφτονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλη χώρα.

Η βάση δεδομένων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει έγκυρη πληροφόρηση για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων κ.λπ. Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα:
1. Μετακίνηση σε άλλη χώρα
2. Συνθήκες Εργασίας
3. Συνθήκες Διαβίωσης
4. Κοινωνική Ασφάλιση


No documents foundΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο