ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Όνομα : Παναγιώτα Κωνσταντίνου

Θέση : Ανώτερος Εργατικός Λειτουργός

Τηλέφωνο : 22400810

Τηλεομοιότυπο : 22400809

Email : pconstadinou@dl.mlsi.gov.cyΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)