ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαίδευση/ Κατάρτιση

Το Τμήμα Εργασίας μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, συνεργάζεται στενά με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για εντοπισμό των εγγεγραμμένων ανέργων και ιδιαίτερα ανέργων μακράς διαρκείας, νεοεισερχόμενων και αδρανούς εργατικού δυναμικού οι οποίοι βάσει κάποιων κριτηρίων, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα που στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση/αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Τα προγράμματα αυτά ετοιμάζονται με βάση αποτελέσματα ερευνών που διενεργεί η Αρχή κατά καιρούς για εντοπισμό των ελλείψεων/αναγκών εργατικού δυναμικού σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Γίνεται μια αρχική επιλογή των ατόμων οι οποίοι ειδοποιούνται ανάλογα ώστε να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται για συμμετοχή και στη συνέχεια αποστέλλεται ο σχετικός κατάλογος στην Αρχή για να προβεί στην τελική επιλογή των συμμετεχόντων.


No documents foundΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο